Hotline:

Giới thiệu về JNET

Ngày đăng: 31-07-2016 17:00:02

JNET, tên đầy đủ là Công ty TNHH Công nghệ JNET là một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các dịch vụ chính là nền tảng website miễn phí Jweb, tên miền và các phần mềm hỗ trợ kinh doanh online. JNET được thành lập ngày 06/05/2016 tại Hà Nội, đứng đầu là ông Trương Đình Nam cùng 2 cộng sự là Nguyễn Hữu Sang và Nguyễn Quang Vũ. Đến đầu tháng 3 năm 2017, JNET đã có 20 thành viên và họ làm việc trên tinh thần những nhà Sáng nghiệp.

1. Tầm nhìn

JNET phấn đấu trở thành một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ website, tên miền và các loại phần mềm hỗ trợ kinh doanh online được tương thích ngay trên nền tảng website Jweb của họ. JNET sẽ tích cực xây dựng một môi trường làm việc năng động, khuyến khích sự sáng tạo và khác biệt.

2. Sứ mệnh

JNET sẽ đem tất cả nguồn lực của mình để phát triển nền tảng website miễn phí Jweb cũng như các phần mềm hỗ trợ kinh doanh online khác, đồng thời không ngừng nghiên cứu và phổ biến rộng rãi các ứng dụng công nghệ thông tin giúp người Việt Nam kinh doanh hiệu quả tối đa với chi phí tối thiểu.

3. Dịch vụ của JNET

- Dịch vụ thương mại điện tử Jweb.vn

- Dịch vụ tên miền Jdomain.vn

Bình luận